No data was found

סילחו לעצמכם. הדרך לגילוי עצמי היא קבלה עצמית

13-19/08/2023

גייסו עוצמות ומשאבים באמצעות הפגיעות שבכם

20-26/08/2023

הבינו מי אתם לפני שתדרשו מעצמכם

27/08-02/09/2023

היו אקטיביים בשימור קשרים

01-07/10/2023

להכיר את עצמכם פירושו לאמץ את השינוי

03-09/09/2023

צרו חזון ברור של העתיד שלכם

10-16/09/2023

צעד אחד ראשון, זה כל מה שאתם צריכים השבוע

17-23/09/2023

טפלו בנכס הכי חשוב – אתם עצמם

24-30/09/2023

עדיין לא הגענו לשלב זה

עדיין לא הגענו לשלב זה

תומכים בקהילת ואנשי כיסופים

לעזור להם לבנות את הנפש, הגוף וה-יחד מחדש

ולהיות שותפים בתקומת העם והארץ.